De Danske Cybermesterskaber 2024 – Regler

1. Introduktion

Disse regler er vedtaget af Dommerkomiteen, bestående af:

Reglerne er senest revideret den 20. januar 2024. Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af Landstræner Jens Myrup Pedersen, eller den til en givne del af konkurrencen udpegede dommer. Såfremt en deltager er uenig i en afgørelse kan denne dog bedes forelagt den samlede dommerkomité. Disse regler kan til enhver tid ændres på baggrund af beslutning i dommerkomiteen.

2. Fair Play

Både spillere og dommere forventes at følge almindelige fair-play principper. Det er ikke tilladt at udnytte systemer eller regler på utilsigtet vis, heller ikke hvad angår forhold der ikke er omtalt i reglerne. Hvis der er tvivlstilfælde om hvorvidt der er tale om en utilsigtet udnyttelse af regler eller systemer kontaktes landstræneren/dommeren inden evt. handlinger udføres. Det forventes at alle deltagere opfører sig pænt og respektfuldt overfor hinanden. Mobning og chikane accepteres ikke.

3. Regler

3.1 Enhver deltagelse er individuel.

Det er ikke tilladt at hjælpe andre deltagere, medmindre dette er eksplicit nævnt i den enkelte opgaver (f.eks. holdopgaver). Dette gælder udveksling af flag, hints, eller andre typer af information. Bemærk at dette kun gælder i forbindelse med selve konkurrencen (kvalifikation, regionale og nationale mesterskaber) – til f.eks. trænings-sessions hvor der ikke uddeles point må man meget gerne hjælpe hinanden.

3.2 Hvem kan deltage

Der er to kategorier af deltagere:

Det er alderen den 31/12 i konkurrenceåret, der er afgørende. Deltagelse i de Europæiske Mesterskaber forudsætter desuden Dansk statsborgerskab. Derfor er det et krav for deltagelse i den sidste runde af konkurrencen (Nationale Mesterskaber) at man har dansk statsborgerskab. Alle 15-25 årige med bopæl i Danmark har mulighed for at deltage i såvel kvalifikationsrunden som de Regionale Mesterskaber.

3.3 Fysiske angreb

Fysisk vold og angreb er strengt forbudt

3.4 Afgrænsning af konkurrencen

Det er kun tilladt at løse de opgaver, der indgår i konkurrencen. Angreb mod andre deltagere (medmindre det indgår specifikt i en opgavebeskrivelse) eller mod de platforme og infrastrukturer som konkurrencen/opgaverne afvikles på, er ikke tilladt. Det betyder blandt andet at:

3.5 Problemer med en opgave

Hvis en deltager oplever problemer med en opgave, kan vedkommende henvende sig til den ansvarlige dommer eller en anden repræsentant fra konkurrencen for at få hjælp til f.eks. at nulstille opgaven.

3.6 Writeups

Det er tilladt at publicere writeups når de enkelte konkurrencer er overstået. Dvs. writeups fra Qualifiers kan publiceres fra 18. marts 2024, writeups fra Regionals kan publiceres fra 14. april 2024, og writeups fra Nationals kan publiceres fra 5. maj 2024.

3.7 Klager eller uregelmæssigheder

Klager rettes direkte til den relevante dommer. Hvis der er tekniske fejl, og klageren ønsker at få point (f.eks. et flag der ikke virker), er det vigtigt at sikre sig beviser i form af f.eks. screenshots til at understøtte klagen. Klager skal som udgangspunkt modtages inden konkurrencen afgøres og vinderne udpeges. Kun i helt særlige tilfælde (f.eks. hvis man senere finder ud af at en deltager har angrebet infrastrukturen, eller hvis det kommer frem at en deltager har oplyst forkert alder/nationalitet) vil det være muligt at tage stilling til klager, der modtages efterfølgende.

4. Om konkurrencen

Selve konkurrencen består af følgende elementer:

5. Sanktioner

FAQ (Opdateres løbende)

Må man deltage og løse opgaver, selv om man er over 25 år gammel?