Register

Dit brugernavn til siden
Aldrig vist offentligt
Adgangskode til din bruger
Registration code required to create account
Ved at registrere dig, accepterer du privalivspolitik og reglerne for De Danske Cybermesterskaber.
Samtykke til deltagelse
Tak for at have udfyldt nedenstående info i forbindelse med din deltagelse i De Regionale Mesterskaber ved De Danske Cybermesterskaber.
  • Navn/Alias
  • E-mail adresse
  • Alder
  • Uddannelsessted og retning
  • Bopælsregion
Ved at registrere dig til De Danske Cybermesterskaber, giver du:
  • Samtykke til, at deltage i kvalifikationen til De Danske Cybermesterskaber
  • Samtykke til, at Happy42 (Projektleder på De Danske Cybermesterskaber) må kontakte mig på mail med relevant information om andre lignende arrangementer indenfor cybersikkerhed.
  • Samtykke til at vi må udsende spørgeskemaer til brug for evaluering.
Dit samtykke er frivilligt og du kan anmode om at ændre dit samtykke senere. Vi stopper med at bruge dine oplysninger på det tidspunkt, du beder om ændringen.

På dette link kan du læse mere om de oplysninger, som vi skal informere dig om, når vi indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med din tilmelding til De Regionale Mesterskaber ved De Danske Cybermesterskaber.

I linket kan du læse om formålet og det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, hvordan vi håndterer dine oplysninger og dine rettigheder som registreret. Happy42 er dataansvarlig og i linket kan du finde vores kontaktoplysninger, inklusiv kontaktoplysningerne på vores databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.